Firma riadená cez webový prehliadač

S firmou dostanete

Rýchly, efektívny, cenovo dostupný informačný systém
Prepojenie skladu, fakturácie, pokladne, eshopu

Evidencia

Partneri

 • Evidencia obchodných partnerov s možnosťou ich aktívneho manažmentu
 • Evidencia podporných dokumentov (zmluvy, cenové ponuky, ...)
 • Nastavenie individuálnych cenových hladín, rabatov a zliav
 • Manažovanie splatností
 • Notifikačné systémy

Faktúry, pokladne, banky

 • Generovanie odberateľských faktúr
 • Evidencia dodávateľských faktúr
 • Možnosť výberu z viacerých šablón a číselných rád
 • Podpora jazykových mutácií
 • Spracovanie salda
 • Práca s pokladňou
 • Evidencia bankových výpisov
 • Generovanie príkazov na úhradu

Sklady

Objednávky

 • Evidencia a spracovanie dodávateľských, odberateľských a skladových objednávok.

Skladové pohyby

 • Práca s rôznymi druhmi skladov (tovarový, odpisový, inventúrny...)
 • Príjem, výdaj, inventúra
 • Skladová karta s možnosťou prílohy informácií o produkte
 • Práca s čiarovým kódom a mernými jednotkami
 • Prepojenie na eshop

Filiálky

 • Priradenie skladu ku konkrétnej filiálke
 • Možnosť skladových prevodov medzi filiálkami
 • Optimalizácia skladových zásob v rámci firmy

Predaj

Obchodná prevádzka

 • Ponúkame vlastné certifikované riešenie ekasy
 • Ekasa je optimalizovaná pre všetky druhy koncových zariadení, od počítača po telefón
 • Ekasa spolupracuje so skenerom a platobným terminálom
 • Špecialitou je práca s mernými jednotkami a možnosť automatického prepojenia na váhu

Ekasa

Mobilný predaj

 • Mobilný predaj pracuje s reálnymi zásobami
 • Umožňuje predaj z auta, alebo predaj na trhoch a výstavách
 • Všetky obraty a skladové pohyby sú on-line zaznamenávané v informačnom systéme

Eshop

 • Skladová evidencia je on-line prepojená s eshopom
 • Všetky objednávky z eshopu sú automaticky evidované v informačnom systéme
 • Všetky zmeny na tovarovej karte sú automaticky premietnuté na eshope
 • Eshop je možné dodať s personalizovanou grafikou a úpravami
 • Do eshopu je možné implementovať vyhľadávač a recommender

Aktivujte si svoju firmu a získate
 • mobilitu - je prístupný cez webové rozhranie
 • stabilitu - všetky dáta sú uložené v dátovom centre, chránené, archivované, spravované
 • efektivitu - nie je nutné kupovať licenciu, systém sa prenajíma
 • konkurenčnú výhodu - on-line prepojenie skladu s eshopom generuje obrat
 • rýchlosť - čas spracovania obchodného prípadu sa mnohonásobne skracuje
 • dostupnosť - pracuje sa v režime 24/7

Prípadová štúdia

Online shop


Situácia pred zavedením mobilnej objednávky:

Veľkoobchod využíva eshop bez prepojenia na informačný systém. Všetky nové tovary, alebo zmeny na existujúcich tovaroch, je potrebné zaznamenať dvakrát. Raz v skladovej evidencii a raz na eshope. Taktiež všetky objednávky vytvorené na eshope je potrebné ručne zaznamenať a vybaviť v informačnom systéme. Zjednodušením práce je využitie importov/exportov. Tie však aktualizujú zobrazované dáta s časovým oneskorením.

Situácia po zavedení mobilnej objednávky:

Veľkoobchod má eshop on-line prepojený s informačným systémom. Všetky záznamy vykonané v skladovej evidencii sa automaticky zobrazia na eshope. Všetky objednávky urobené na eshope sa automaticky zobrazia v informačnom systéme. Každá zmena sa zaznamenáva v reálnom čase. Zákazník pri objednávaní na eshope vidí skutočné zásoby a aktualizované ceny.kontrahujú sa len skutočne existujúce zásoby na sklade


odstraňuje sa chybovosť


zrýchľuje sa vybavenie obchodného prípadu


zefektívňujú sa toky peňazí

Dopytový formulár

Ak máte o naše služby záujem, alebo máte nejaké otázky, kontaktujte nás.
Naši pracovníci Vám všetko vysvetlia, ponúknu, nainštalujú.

Všetky polia vo formulári sú povinné. Odoslané dáta nebudú poskytované tretím stranám a spĺňajú všetky podmienky GDPR.